22648
post-template-default,single,single-post,postid-22648,single-format-standard,stockholm-core-2.2.9,select-theme-ver-8.8,ajax_updown,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

KENTLERİN GELECEĞİ; 6K STRATEJİSİ

Kentlerimizin 3. dönüşüm sürecine girdiği günümüzde ilk iki dönüşüm sürecinde uyguladığımız yaklaşımları ve stratejileri değiştirmeliyiz. Kentlerin geleceğinin yeniden kurgulanması için Kimlik, Koruma, Kapasite, Kalkınma, Katılım, Kurgu (6K) temel stratejilerini dikkate alınarak, her kent için performans kriterleri hazırlanmalıdır.

1- KİMLİK; Farklılıkların Farklılaştırılması

Kentlerimizin kaybolan kimliklerini yeniden belirlemek için her kentin farklılıklarını farklılaştıracak yerel ve bölgesel değerler ele alınmalıdır. Anadolu coğrafyasının sunmuş olduğu kültürel ve doğal bereket ve birikim çeşitliliği kimlik değerlerinin belirlenmesi için büyük potansiyel sunmaktadır.

 1. Yerel Değerler; Yaşayan Miras
 2. Kültürel Çeşitlilik; Çeşitliliğin yönetimi
 3. Toplumsal Katmanlar; Kültürel Değerler
 4. İmaj; Karakteristik Farklılıklar
 5. Yenilikçi Temalar; Kentsel Değerler
 6. Bellek; Kentsel İzler

 2- KAPASİTE; Yaşam Dengesi

Kentlerimizin gelişim ve dönüşüm kapasitesi artık sınırları zorlamaya başlamıştır. Yoğun yapılaşma ve kompakt kent gelişiminin ortaya çıkardığı sorunların çözümünde özellikle doğal kaynakların önceliği dikkate alınmalıdır. Başta su olmak üzere tüm doğal kaynakların korunması ve kentsel gelişim arasındaki denge özellikle korunmalıdır.

 1. Ekonomik ve Ekolojik Denge; Yaşamın Sürekliliği
 2. Kapasite Artırma; İnsana Yatırım
 3. İş Yaratma; Gelir İyileştirme
 4. Girişimcilik; Sanayi ve Üniversite İşbirliği
 5. Yaşam Çeşitliliği; Kültürel ve Demografik Çeşitlilik
 6. Doku; Yaşamsal Dokunuşlar

3- KALKINMA; Yenilik ve Yaratıcılık

Kent ekonomilerinin gelişimi, artık ticaret, turizm, sanayi vb. gibi ekonomik sektörlerin yanı sıra bilişim, teknoloji, tasarım gibi sektörlerdeki yenilik ve yaratıcılık üzerine kurgulanmalıdır. Günümüzde, yenilik ve yaratıcılık alanındaki her türlü yatırımın katma değerinin diğer sektörlerden fazla olması özellikle gençlerin bu alana çekilmesine bağlıdır.

 1. Yerel Kalkınma; Yerelin Gücü
 2. Havza Yönetimi; Birleştirici Güç
 3. Mavi ve Yeşil Ekonomi; Sektörlerin Çeşitliliği
 4. Yenilikçi ve Yaratıcı Sektörler; Sanayi ve Üniversite Buluşması
 5. Koruma Sektörü; Çevre ve Kültürün Katma Değeri
 6. Katma Değer; Sektörel Buluşmalar

4- KAYNAK; Yenilikçi Yaklaşımlar

Bugüne kadar imar hakları artırılması ile piyasa koşullarında sağlanan kentsel dönüşüm finansmanı, yenilikçi gayrimenkul geliştirme ve finansman araçları ile karşılanmalıdır. Yeni yaklaşım gayrimenkulun menkulleştirilmesi ve değerin paylaşımı esasına dayanmalıdır.

 1. Dönüşüm Fonu; Dönüşümün Finansmanı
 2. Çapraz Finansman; Proje Geliştirme
 3. Proje Ortaklık Payı (POP); Kamusal Kaynak
 4. İmar Hakları Transferi; Gayrimenkulün Menkulleştirilmesi
 5. AL-VER Bonusu; Kamusal Mekan Yaratma
 6. DAP; Değerin Artış Paylaşımı

 5-KATILIM; İşbirliğinin Gücü

Kamu, özel ve sivil işbirliğine dayalı yönetim anlayışı ve proje geliştirme yaklaşımının ortaya çıkardığı gücün yönetimi öncelikli gündem olmalıdır. Halkın ve projeden etkilenen tarafların karar süreçlerine katılım yaklaşım ve yöntemleri uzlaşmaya dayalı olarak geliştirilmelidir.

 1. Kamu, Özel ve Sivil İşbirliği; Gücün Yönetimi
 2. Uzlaşma Yönetimi; Bilgi, Bilinç, Buluşma, Belirsizlik, Beklenti, Benimseme
 3. Yerel Liderler; Yerelin Gücü
 4. Mahalle Forumları; Proje Demokrasisi
 5. Toplumsal Gelişme; Toplumsal Bütünleşme
 6. Güç; Sivil Girişim

6- KURGU; Kentsel Strateji

Kentlerin yeni yaklaşım modelleriyle yeni(den) geliştirilmesi için farklı stratejiler ortaya konulmalı. Farklı coğrafyalarda,  zengin kültürel ve doğal birikimleri olan kentlerimizin gelişim senaryoları farklı yazılmalıdır.

 1. Gelişim Senaryoları; Kent Dinamikleri
 2. Yapı Adası; Bina, Sokak, Mekan
 3. Mahalle; Damar, Düğüm, Doku
 4. Kent; Ring, Kuşak, Örtü
 5. Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi; Ölçek, Tema, Aktör
 6. Açık Alan Sistematiği; Yaşam Alanları

 

A.Faruk GÖKSU, Sıla AKALP