23900
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23900,stockholm-core-2.2.9,select-theme-ver-8.8,ajax_updown,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Kartal Yeni Merkez; Mekansal ve Ekonomik Analiz

Kartal Yeni Merkez Projesi hazırlanma sürecinde, 2008 yılında alt ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması kapsamında, projenin tarafları olan İBB, İMP, Kartal Belediyesi, Kartal Kentsel Geliştirme Derneği ve ZHA arasında eşgüdüm, planlama sürecinde katılım ve karar süreçlerinde uzlaşma sağlanması görevi Kentsel Strateji’ye verilmiştir. Kentsel Strateji, Katılımcı Planlama Uzlaşma Yönetimi süreci içinde
özellikle tasarım ve planlama kriterlerinin oluşturulması ve doğru kararların alınması için;

– Mülk Sahipleri ile ‘Genel’ ve ‘Alt Böge Bazında Alan’ Toplantıları,
– İBB-İMP, Kartal Belediyesi, Dernek, ZHA arasında ‘Teknik’ ve ‘Proje Karar Kurulu’ Toplantıları
organize etmiş ve toplantılar raporlar haline getirilmiştir.

Ayrıca, Kentsel Strateji, proje alanının ‘mekansal ve ekonomik yapısı’ nın ortaya çıkarılması ve sonuçların özellikle tasarım ve planlama sürecinde kullanılması görevini de bir sorumluluk olarak kabul ederek, proje alanının Mekansal ve Ekonomik Yapı Analizi Çalışmasını hazırlamıştır.

1. Bölüm: Proje Alanı Konumu
2. Bölüm: Tarihsel Gelişim
3. Bölüm: Plan Kararları
4. Bölüm: Proje Alanı Genel Özellikleri
5. Bölüm: Sanayi Dönüşüm Alanı Özellikleri
6. Bölüm: Mevcut Konut Alanı Özellikleri
7. Bölüm: Planlama İçin Önemli Veriler
8. Bölüm: Analiz Çalışmaları Revizyonu

Kategori

Yöntem