14
paged,page-template,page-template-blog-pinterest-full-width,page-template-blog-pinterest-full-width-php,page,page-id-14,paged-2,page-paged-2,stockholm-core-2.2.9,select-theme-ver-8.8,ajax_updown,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Kent Planlamada Yenilikçi Uygulama Araçları (İHT, İHTr., Menkulleştirme)

‘’ŞEHİRCİLİKTE REFORM:Kentsel Dönüşüm Yaklaşımları’’ 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 27. Kolokyumu-Mersin   Giriş Günümüzde, kentlerimizin içinde bulunduğu ekonomik ve fiziksel koşullar ile doğal afet riski de dikkate alındığında, özellikle kent içi yapı stokunun bulunduğu alanların, dönüşümüne ilişkin proje

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Özet Ülkemiz planlama deneyimi kapsamında, planlama ve altyapı entegrasyonunu sağlayan çok az kent ve yerleşim bulunmaktadır. Özellikle kentleşme hızının yüksek olduğu son 25-30 yıllık süreç içinde, kentsel altyapı yatırımları sürekli planlamanın ardından gelmiş ve

Kapsamlı Dönüşüm Süreci; Yeni Yaklaşımlar ve Yasa İçin Öneriler

‘Dönüşüm’, ve  ‘yenileme’ kavramları ve bu kavramlar doğrultusunda tasarlanan  projeler yada uygulamalar  ‘gerilim’ yaratacağa benziyor. Söz konusu gerilimin nedeni ise  ‘proje senaryolarının doğru yazılmaması’ ve yerel halkın ‘projeye katılımının sağlanmaması’ olarak sıralanabilir. Türkiye kentleri

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yenilikçi Yaklaşımlar

ÖZET Kentlerimizin içinde bulunduğu ekonomik ve fiziksel koşullar ile doğal afet riski de dikkate alındığında, önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içinde, özellikle kent içi yapı stokunun bulunduğu alanların dönüşümüne ilişkin proje yatırımları, önem ve hız

Tarihi Mirasımızın Korunmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım

Tarihi değerlerimizin korunmasına yönelik çalışmalar, çabalar ve uygulamalar son yıllarda hızlı bir ivme kazanmıştır. Koruma bilincinin artması, tarihi ve kültürel değerlerimizin özellikle yerel ekonominin gelişiminde itici güç oluşturması, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Vizyon Atölyesi

Kentsel Vizyon Platformu, kentlerin geleceğini yeniden düşünmek için NEF ve Kentsel Strateji ortaklığı ile 17 Ağustos 2013’te kuruldu. Platform; kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile bölge, kent ve mahalle ölçeğinde yeni planlama