24567
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-24567,stockholm-core-2.2.9,select-theme-ver-8.8,ajax_updown,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Bursa Yıldırım Kavramsal ve Eylemsel Çerçeve

Bu çalışmanın amacı Yıldırım İlçesinin: Batıda Ali Ferruh Yücel Caddesi ve Dere boyu, doğuda Kaplıkaya Cazibe Merkezi hattı ile kuzeyde Ankara
yolu, güneyde ise doğal alanları kapsayan yaklaşık 1.150 ha’lık bölgede, yeni bir vizyon doğrultusunda kavramsal ve eylemsel çerçevelerin özellikle Yıldırım Külliyesi ve yakın çevresi ile bütünleştirecek şekilde kurgulanmasıdır.
Bu çalışma kavramsal ve eylemsel çerçeve iki aşamalı sürecin ilk ürünüdür.
Kavramsal Çerçeve bölümünde; Bursa ve Yıldırım İlçesi gelişim dinamikleri ile her ölçekteki plan kararlarının temel stratejileri okunarak çalışma
bölgesi için yeni bir vizyon çerçevesinde temel stratejiler belirlenmiştir.
Eylemsel Çerçeve bölümünde ise kavramsal çerçeve şemasında önerilen temel stratejiler çerçevesinde farklı temalarda eylem alanları belirlenmiştir. Eylem alanları vizyon ve tetikleyici projelerin geliştirilmesine yönelik kritik adımları içermektedir.
Yöntem
Çalışma, Yıldırım Belediyesi ve Kentsel Strateji tarafından oluşturulan ortak çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. Çalışma süreci içinde her iki kesim tarafından temsil edilecek üçer kişilik çalışma grubu hem masa başı hem de alan çalışmalarında ortak çalışmaktadır. Bugüne kadar ortak çalışma grubu ile dört, Belediye Başkanı ve yöneticileri ile bir toplantı yapılmıştır.
Ayrıca, çalışma alanı içinde teknik geziler yapılmış, canlandırma koridorları, bağlantılar, dönüşüm alanları ile tarihi ve kültürel değerler incelenmiştir.

 

Kategori

Tasarım, Vizyon

Etiketler

Bursa, Kavramsal Çerçeve, kentsel tasarım, Yıldırım