22045
page-template-default,page,page-id-22045,stockholm-core-2.2.9,select-theme-ver-8.8,ajax_updown,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

YÖNTEM

Yenilikçi Yöntemler Geliştiriyoruz!

 

20+10 yıllık deneyimiz ile kentlerin geleceği için yaklaşımlar, yöntemler ve uygulama araçları geliştiriyoruz. Deneyimleri kamu, özel ve sivil ortamlarda paylaşıyoruz,

BEK Analizi ile SWOT analizi yerine, kentlerin geleceğine ilişkin stratejiler geliştiriyoruz.

Stratejik ve Taktik Çerçeve ile kentlerimizin geleceği için Ne yapmalı? ve Nasıl Yapmalı? sorularının yanıtlarını arıyor, stratejiler geliştiriyor ve mekânsal şemalar üretiyoruz.

Sosyal Etki Matrisi (4E) , projeyi ETKİleyen, ve projeden ETKİlenenleri ETKİleşim ortamlarında bir araya getirerek olumsuz ETKİleri azaltmak için tarafların sorumluluklarını belirleyen etki yönetim planı içeriğini hazırladık.

Sosyal Etki Tasarım(SET) ile Araştırma, Katılım ve Tasarım aşamalarını içeren kentsel dönüşüm proje tasarım süreç yönetimi geliştirdik. Mahalleliler ile tasarımcıları buluşturan etkinlik ve yöntem kartları hazırladık.

Uzlaşma Yönetimi, bilgilendirme, bilinçlendirme, buluşma, beklenti, belirsizlik ve benimseme (6B) basamakları ile katılımcı planlama ve proje geliştirme süreci için önemli yaklaşımlar ve yöntemler sunmaktadır.

Beklenti Yönetimi, projeden etkilenen kamu, özel, mülk sahibi, kiracılar, sivil örgüt tarafların birbirinden beklentilerini matris içinde değerlendirmektedir.

Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi, ortak değer ve beklentilerin, dün, bugün ve yarın zaman dilimi içinde ortak gelecek için ortaya konulan stratejik vizyon, vizyona gerçekleştirmek için belirlenen strateji ve hedefler ile onlara ulaşmak için eylem alanları, program ve projeler bütününü içeren bir temel kurgudur.

Kentsel Strateji Çerçevesi ise planlama temel kurgusunun 3 Tema, 3 Strateji, 3 Ölçek bakış açısı ile değerlendiren, 3ada1ada, mahalle ve kent programları için deneyimlendiği bir yaklaşımdır.

Strateji ve Taktik çerçeve, mekânsal strateji planlarının hazırlanması için Ne yapmalı? sorusunun temel kavramları olan değer, düzen, denge ile Nasıl Yapmalı? sorusunun temel kavramları olan omurga, ringler ve ağ ile stratejilerin stratejilerini ortaya koyan sistematik kurgudur.

Kentsel Strateji Çalıştayı ise vizyon planlarının hazırlanması ve stratejik tasarım süreçlerinde tarafların beklentileri ile önerilerinin alındığı katılımcı buluşmalardır.

İmar Hakları Transferi, batıda başarılı uygulamaları ile özellikle kamusal alan yaratma, kültürel ve doğal mirasın korunması, kontrollü büyüme vb yönleri ile başarılı bir planlama uygulama aracıdır. Ülkemizde, bu yöntemin kullanılması için kendimize özgü öneriler geliştirdik. Başvuru, belediye, bakanlık, bilgi, belge, bölge, büyüklük, bonus, bono, banka (10B) aşamaları ile kamuoyunu bilgilendiriyoruz.

İmar Bonusu yöntemi ise 3ada1ada ve mahalle programlarımızda tasarımcılarla deneyimlediğimiz kademeli imar hakkı artışıdır. Kamusal alan yaratma amacı ile imar bonusları, kapasitesi olan alanlarda birleşme, yola terk, donatı ve otopark yaratılması koşulu ile verilmelidir.

Görünmeyeni Görünür Kılmak etkinlikleri ile sorunları tespit ederek, olumsuz etkileri ortaya çıkarıyoruz.

Fikirtepe Film Atölyesi

Kartal Film Atölyesi

Sesiz Yürüyüş (5 duyu ile algılama ve anlama)

Sokak Atölyeleri

Sosyal Etki Tasarımı sürecinde yeni yöntemler kullanıyoruz.

Sokak Atölyeleri

Toplama ve Çıkarma

Şok Kıyı Köşe

Yöntemler ve Etkinlikler

3ada1ada

Mahalle

BEK Analizi

Stratejik ve Taktik Çerçeve

Sosyal Etkileşim Matrisi (4E)

Sosyal Etki Tasarımı; Etkinlik ve Yöntem Kartları

Uzlaşma Basamakları (6B)

Beklenti Yönetim Matrisi

Çarpan Etkileşim Strateji Çerçevesi

Kentsel Strateji Çerçevesi; 3 Tema, 3 Strateji, 3 Ölçek

Stratejik ve Taktik Çerçeve

Kentsel Strateji Çalıştayı

İmar Hakları Transferi (10B)

İmar Bonusu

Planlama Yazıları

In Atölye / Eğitim / Etki / Tasarım / Vizyon / Yöntem

Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılaşma Stratejileri

In Etki / Vizyon / Yöntem

Kuram Kurucu Uygulama; Batıkent

In Atölye / Eğitim / Etki / Tasarım / Vizyon / Yöntem

Kartal Yeni Merkez; Mekansal ve Ekonomik Analiz

In Yöntem

Kartal Yeni Merkez; En Uygun Arazi Kullanımı

In Yöntem

6×6 Yeni Kentsel Düzen

In Eğitim / Vizyon / Yöntem

Kamusal Alan Yaratmak İçin 10 Temel İlke

In Tasarım / Vizyon / Yöntem

3ada1ada Modeli

In Eğitim / Tasarım / Yöntem

10 Soruda SED

In Eğitim / Etki / Yöntem

Çayırova’nın Geleceği İçin 10 Temel İlke

In Eğitim / Yöntem

Paylaşan Kentler İçin 10 Temel İlke

In Eğitim / Yöntem

Kentlerin Geleceği İçin 10K

In Eğitim / Yöntem

İmar Hakları Transferi 10B

In Eğitim / Yöntem

Kadife Sokak; SET Çalıştayı

In Yöntem

Sosyal Etki Tasarımı; Yöntem Kartları

In Eğitim / Etki / Yöntem

Beklenti Matrisi

In Eğitim / Yöntem

BEK Analizi

In Eğitim / Yöntem

Uzlaşma Yönetimi Basamakları (6B)

In Etki / Yöntem

Mahalle; 3 Yaşamsal Dokunuş

In Eğitim / Tasarım / Yöntem

Sosyal Etki Tasarım Rehberi (SET)

In Eğitim / Etki / Tasarım / Yöntem