-1
archive,paged,category,category-yeni-planlama-yaklasimi,category-96,paged-2,category-paged-2,stockholm-core-2.2.9,select-theme-ver-8.8,ajax_updown,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Yenilikçi Yaklaşımlar

ÖZET Kentlerimizin içinde bulunduğu ekonomik ve fiziksel koşullar ile doğal afet riski de dikkate alındığında, önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içinde, özellikle kent içi yapı stokunun bulunduğu alanların dönüşümüne ilişkin proje yatırımları, önem ve hız

Tarihi Mirasımızın Korunmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım

Tarihi değerlerimizin korunmasına yönelik çalışmalar, çabalar ve uygulamalar son yıllarda hızlı bir ivme kazanmıştır. Koruma bilincinin artması, tarihi ve kültürel değerlerimizin özellikle yerel ekonominin gelişiminde itici güç oluşturması, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı,

YENİ KENTSEL DÜZEN İÇİN YERELE DESTEK

İstanbul başta olmak üzere tüm kentlerimizde, parsel bazında ‘yoğun yapılaşma’ ve ‘yap-sat’ modeli ile ‘piyasa koşullarında yaratılan finansman’ yaklaşımı sonucunda ‘düzensiz kentsel doku’ ve ‘apartman tipolojisi’ ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, kentlerimizde, planlı veya

DENEYİM;Kuram ve Kılgı arasında geçen süreç

ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama bölümüne başladığım 1980 yılında, belleğime kazınan ilk kavram; kuram ve kılgı idi. Planlamanın teori ve pratik arasındaki deneyimlerinin tartışıldığı Şehircilik Kongresinin ana temasını bu iki kavram belirlemişti. Otuz  yıla

Tarihi Kentler Birliği; Malatya

  Tarihi Kentler Birliği (TKB) 15. kuruluş yılının geçmiş ve geleceğini öncelikli gündeme aldığı kavramlarla değerlendirmek istiyorum. Bu kavramları, sizler  daha da çoğaltabilirsiniz. Önemli olan on beş yıllık sürecin birikim ve beraberliğinin ortaya çıkardığı

KENTLERİN GELECEĞİ; 6K STRATEJİSİ

Kentlerimizin 3. dönüşüm sürecine girdiği günümüzde ilk iki dönüşüm sürecinde uyguladığımız yaklaşımları ve stratejileri değiştirmeliyiz. Kentlerin geleceğinin yeniden kurgulanması için Kimlik, Koruma, Kapasite, Kalkınma, Katılım, Kurgu (6K) temel stratejilerini dikkate alınarak, her kent

Paylaşım Ekonomisi; Finansal Mekanizmanın Ötesinde Bir Davranış Tasarımı

Paylaşım ekonomisi, günümüzün teknoloji odaklı sosyal ağlarının yaygınlaşması ile gelişti. Eğilim ise yeni teknolojik gelişmeler ile paylaşım ekonomisinin kapsama alanının daha da yaygınlaşacağı ve ürünlerinin çeşitleneceğini yönünde. Aşağıdaki üç önemli analiz ve temel sorular,

YENİ (den) KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentlerimiz,  Afet Riski Azaltma ya da kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası adı ile anılan yasal düzenlemeler yeni bir dönüşüm süreci içine girmektedir. Birici dönem 1950’ler sonrası başlamış, ulusal imar hareketleri ile tarihi ve kültürel