21899
page-template-default,page,page-id-21899,stockholm-core-2.2.9,select-theme-ver-8.8,ajax_updown,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

VİZYON

Kentleri Yeniden Düşünüyoruz!

 

Kentlerimizin yeni vizyon ile yeniden kurgulanmasının zamanı gelmiştir. Sorunlara çözüm ararken stratejik (yukarıdan aşağı) bakış ile yerel (aşağıdan yukarı) bakışını birleştirmenin gerekliliğine inanıyoruz. Yani, stratejik çerçeve ve yerel çerçeve arasında bütünleşme stratejileri geliştiriyoruz. Stratejik çerçeve oluşturulurken bölge, havza ve kent ölçeklerini, yerel çerçeve oluştururken ise yapı, sokak ve mahalle ölçeklerini dikkate alıyoruz.

Kentlerin gelecek stratejilerini Kimlik, Kapasite, Kaynak, Kalkınma, Katılım, Kurgu (6K) temaları ile geliştiriyoruz. Yol Haritaları, Vizyon Planları, Stratejik Planları katılımcı ortamlarda alınan kararlar ve işbirliği ile hazırlıyoruz.

Sorun ve çözümleri; politikacılar, yöneticiler, plancı ve tasarımcılar, proje geliştirenler, sivil toplum örgütleri ve projeden etkilenen herkes ve her kesim ile tartışıyor, uzlaşma ortamları yaratıyoruz.

Dünyada yaşanan ‘Kentsel Rönesans’, ‘Yeni Yüzyıl Kentleri’, ‘Akıllı Kent’, ‘Dayanıklı Kent’ gibi kentsel akım deneyimlerinden yararlanarak kendimize özgü Gelişen Kentler, Kültür Kentleri, Dinamik Kentler, HUB Kentler, Dayanıklı Kentler, Paylaşan Kentler, Bahçe Kentler gibi yeni kent akımlarının ilkelerini ve modellerini tartışıyoruz.

‘İmar Planlama’ yerine ‘Kent Planlama’ yaklaşımını, ‘Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi’, ‘Stratejik ve Taktik Çerçeve’, ‘Stratejik Mastır Plan’ yöntem ve araçlarını tartışmaya açıyor, öneriler geliştiriyoruz.

Planlamanın yalnızca mekânsal değil, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişim boyutlarını gündeme getiriyoruz.

Temalar

Kent Modelleri

Kent Vizyonu

Kentsel Kimlik

Stratejik ve Taktik Çerçeve

Stratejik Master Plan

Planlama Yazıları

In Atölye / Eğitim / Etki / Tasarım / Vizyon / Yöntem

Yarının Köyleri; Bağıvar Yol Haritası

In Atölye / Etki / Vizyon

Yarının Köyleri; Ulamış Yol Haritası

In Atölye / Etki / Vizyon

Yarının Köyleri; Kürkçüler Yol Haritası

In Atölye / Etki / Vizyon

Taşkent Yoğunlaşma Stratejisi

In Tasarım / Vizyon

Taşkent Yeşil Kuşak Stratejisi

In Tasarım / Vizyon

Tasarım Yılı 2023

In Atölye / Vizyon

Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılaşma Stratejileri

In Etki / Vizyon / Yöntem

Mirasla Yapılanma Eylem Planı

In Vizyon

Sular Coğrafyası Depremi Raporu

In Eğitim / Vizyon

İstanbul Kamusal Alan Stratejisi

In Tasarım / Vizyon

Kuram Kurucu Uygulama; Batıkent

In Atölye / Eğitim / Etki / Tasarım / Vizyon / Yöntem

Mezopotamya’nın Altın Üçgeni; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin

In Vizyon

Bursa Yıldırım Kavramsal ve Eylemsel Çerçeve

In Tasarım / Vizyon

Gastronomi Turizmi Strateji Kılavuzu

In Vizyon

Kabil Kenti; Yeni Kentsel Doku

In Tasarım / Vizyon

Tarihi Kentler Birliği Yol Haritası

In Etki / Vizyon

Sakarya Kent Etiği Bildirgesi

In Eğitim / Vizyon

Fırat 2023 Vizyon ve Eylem Planı

In Tasarım / Vizyon

Gastronomi Turizm Strateji Planı

In Tasarım / Vizyon

İstanbul 2023 Vizyon Planı

In Vizyon

İzmir 2023 Vizyon Planı

In Vizyon

Hacıbektaş 2023 Vizyon Planı

In Vizyon

Bursa Ovası; Mekansal Gelişim Stratejisi

In Vizyon

Etkileşim Yılı; 2018

In Vizyon

Kağıthane; Planlama Kodları

In Vizyon

6×6 Yeni Kentsel Düzen

In Eğitim / Vizyon / Yöntem

Kamusal Alan Yaratmak İçin 10 Temel İlke

In Tasarım / Vizyon / Yöntem

Perşembe Pazarı Stratejik Planı

In Tasarım / Vizyon

Kağıthane Vizyon Planı

In Tasarım / Vizyon

Yeşil Yol

In Tasarım / Vizyon

Frig Vadisi Kültür ve Turizm Atlası

In Vizyon

Kentlerin Geleceği; Yol Haritası ve Vizyon Planı Rehberi

In Eğitim / Vizyon

Uçhisar; Bölgenin Geleceği

In Vizyon

Ardahan; Strateji ve Eylem Planı

In Vizyon

Şarköy; Sağlıklı Kent

In Vizyon

Vize; Sakin Kent

In Vizyon

Lüleburgaz; Hizmet Kenti

In Vizyon

Sapanca Havzası; Ortak Gelecek

In Vizyon

Mardin; Çeşitlilik İçinde Birliktelik

In Vizyon

Bitlis; Beş Değer

In Vizyon

Kahramanmaraş; Kent İçinde Kent

In Vizyon

Çorum; Geçmişin Gücü

In Vizyon

Karasu; Ekonomik ve Ekolojik Gelecek

In Vizyon

Demirköy; Yaşam Kenti

In Vizyon

Enez; Uygarlık Kenti

In Vizyon

Düzce; Yeşil Üçgen Eko Vizyonu

In Vizyon

Düzce; Kalkınma Mozaiği

In Vizyon

Kocaeli; Yeni Merkez

In Vizyon

Yalova; Kentsel Gelişim Senaryoları

In Vizyon

Adana; Yeni Kent Modeli

In Vizyon

Kartal; Yeni Merkez

In Vizyon

Çayırova; Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç

In Vizyon

Cendere; Ekonomik ve Ekolojik Değer

In Vizyon

Siirt; Tillo’nun Geleceği

In Vizyon

Kartal; Vizyon Planı

In Vizyon

Denizli; 7T

In Vizyon

Şanlıurfa; Paylaşılan Değerler

In Vizyon

Edirne; Kültür Kenti Modeli

In Vizyon

Bolu; Kent Modeli

In Vizyon

Afyonkarahisar; Kent Vizyonu ve Kimliği

In Vizyon

Fırat; Strateji ve Eylem Planı

In Vizyon

Muğla Bir; Eylem Planı

In Vizyon

81 Kent 81 Vizyon

In Eğitim / Vizyon