Vizyon – Kentsel Strateji
21899
page-template-default,page,page-id-21899,ajax_updown,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

VİZYON

Kentleri Yeniden Düşünüyoruz!

 

Kentlerimizin yeni vizyon ile yeniden kurgulanmasının zamanı gelmiştir. Sorunlara çözüm ararken stratejik (yukarıdan aşağı) bakış ile yerel (aşağıdan yukarı) bakışını birleştirmenin gerekliliğine inanıyoruz. Yani, stratejik çerçeve ve yerel çerçeve arasında bütünleşme stratejileri geliştiriyoruz. Stratejik çerçeve oluşturulurken bölge, havza ve kent ölçeklerini, yerel çerçeve oluştururken ise yapı, sokak ve mahalle ölçeklerini dikkate alıyoruz.

Kentlerin gelecek stratejilerini Kimlik, Kapasite, Kaynak, Kalkınma, Katılım, Kurgu (6K) temaları ile geliştiriyoruz. Yol Haritaları, Vizyon Planları, Stratejik Planları katılımcı ortamlarda alınan kararlar ve işbirliği ile hazırlıyoruz.

Sorun ve çözümleri; politikacılar, yöneticiler, plancı ve tasarımcılar, proje geliştirenler, sivil toplum örgütleri ve projeden etkilenen herkes ve her kesim ile tartışıyor, uzlaşma ortamları yaratıyoruz.

Dünyada yaşanan ‘Kentsel Rönesans’, ‘Yeni Yüzyıl Kentleri’, ‘Akıllı Kent’, ‘Dayanıklı Kent’ gibi kentsel akım deneyimlerinden yararlanarak kendimize özgü Gelişen Kentler, Kültür Kentleri, Dinamik Kentler, HUB Kentler, Dayanıklı Kentler, Paylaşan Kentler, Bahçe Kentler gibi yeni kent akımlarının ilkelerini ve modellerini tartışıyoruz.

‘İmar Planlama’ yerine ‘Kent Planlama’ yaklaşımını, ‘Mekânsal Gelişim Strateji Çerçevesi’, ‘Stratejik ve Taktik Çerçeve’, ‘Stratejik Mastır Plan’ yöntem ve araçlarını tartışmaya açıyor, öneriler geliştiriyoruz.

Planlamanın yalnızca mekânsal değil, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişim boyutlarını gündeme getiriyoruz.

Temalar

Kent Modelleri

Kent Vizyonu

Kentsel Kimlik

Stratejik ve Taktik Çerçeve

Stratejik Master Plan

81 Kent 81 Vizyon

-Eğitim / Vizyon

Muğla Bir; Eylem Planı

-Vizyon

Fırat; Strateji ve Eylem Planı

-Vizyon

Afyonkarahisar; Kent Vizyonu ve Kimliği

-Vizyon

Bolu; Kent Modeli

-Vizyon

Edirne; Kültür Kenti Modeli

-Vizyon

Şanlıurfa; Paylaşılan Değerler

-Vizyon

Denizli; 7T

-Vizyon

Kartal; Vizyon Planı

-Vizyon

Siirt; Tillo’nun Geleceği

-Vizyon

Cendere; Ekonomik ve Ekolojik Değer

-Vizyon

Çayırova; Sınırlar Ötesi Bölgesel Güç

-Vizyon

Kartal; Yeni Merkez

-Vizyon

Adana; Yeni Kent Modeli

-Vizyon

Yalova; Kentsel Gelişim Senaryoları

-Vizyon

Kocaeli; Yeni Merkez

-Vizyon

Düzce; Kalkınma Mozaiği

-Vizyon

Düzce; Yeşil Üçgen Eko Vizyonu

-Vizyon

Enez; Uygarlık Kenti

-Vizyon

Demirköy; Yaşam Kenti

-Vizyon

Karasu; Ekonomik ve Ekolojik Gelecek

-Vizyon

Çorum; Geçmişin Gücü

-Vizyon

Kahramanmaraş; Kent İçinde Kent

-Vizyon

Bitlis; Beş Değer

-Vizyon

Mardin; Çeşitlilik İçinde Birliktelik

-Vizyon

Sapanca Havzası; Ortak Gelecek

-Vizyon

Lüleburgaz; Hizmet Kenti

-Vizyon

Vize; Sakin Kent

-Vizyon

Şarköy; Sağlıklı Kent

-Vizyon

Ardahan; Strateji ve Eylem Planı

-Vizyon

Uçhisar; Bölgenin Geleceği

-Vizyon

Kentlerin Geleceği; Yol Haritası ve Vizyon Planı Rehberi

-Eğitim / Vizyon

Frig Vadisi Kültür ve Turizm Atlası

-Vizyon

Yeşil Yol

-Tasarım / Vizyon

Kağıthane Vizyon Planı

-Tasarım / Vizyon

Perşembe Pazarı Stratejik Planı

-Tasarım / Vizyon

Kamusal Alan Yaratmak İçin 10 Temel İlke

-Tasarım / Vizyon / Yöntem

6×6 Yeni Kentsel Düzen

-Eğitim / Vizyon / Yöntem

Kağıthane; Planlama Kodları

-Vizyon

Etkileşim Yılı; 2018

-Vizyon

Bursa Ovası; Mekansal Gelişim Stratejisi

-Vizyon